Sprawdź nasze porady

Zablokowany goniec w wertikalach

Jak ustawić?

  1. Lokalizujemy zablokowanego gońca.
  2. Chwytamy zaznaczony na filmie element między palcem wskazującym i kciukiem.
  3. Obracamy w lewo i w prawo aż nie usłyszymy wyraźnego *KLIKU*.
  4. Ciągniemy sznurek obracając lamele do końca a następnie przeciągamy sznurek ponad normalny zakres
  5. Obracamy lamele za pomocą sznurka do końca w drugą stronę i ponownie przeciągamy.
  6. Lamele są zsynchronizowane i ustawione w pozycji startowej.