OPOTERM

The top-mounted roller system OPOTERM is designed for use in  new buildings or for installation during modernization of existing ones. The rich colour range provides an excellent decorative touch, blending in with the general appearance of the building. The front of the box is also the base for any finishing-off material you choose, and therefore merges into the fascade. The well-thought out construction  of the rollers and the appropriately matched material acts as an effective  insect repellant etc. Moreover, the internal heating of the box is perfect as thermal  insulation, allowing considerable savings on heating costs in winter, and in summer, the heat penetrating into the room is reduced.

The mosquito net functions independently of the roller blind and provides additional protection inside the building against insects, at the same time, letting in the light and air.

SKO-P roller blind

The SKO-P roller blind is designated for use mainly in existing buildings. The advantage of these products is undoubtedly the non-invasive method, the existing state of the building is unchanged, as no special preparations are necessary for installations and it is not integrated with the window. Therefore, you can decide to install adaptable roller blinds using the this system at any time you wish! This solution may be installed onto the existing window frame woodwork ( in the recess) or directly to the wall. In the first case we recommend a system of boxes in an oval SKO-P casette which forms an excellent combination with the elevation.

Curtain rollers most often are made of high-quality aluminium sheet filled with polyeurethane foam which has special qualities i.e. a double coated varnish, increasing its resistance to abrasion and the effect of atmospheric factors. The offer also includes profiles of increased rigidity and stablization, made of extruded aluminium and plastic profiles.

The adaptable roller profiles can be combind with a mosquito net. This comprehensive solution guarantees effective protection against insects in the summer, and at the same time protectsprevents heat loss in winter in the interior of your home.

Roleta elewacyjna w kasecie półokrągłej SKP

Roleta w systemie SKP przeznaczona jest do zastosowania głównie w budynkach istniejących. Zaletą tych produktów jest niewątpliwie brak ingerencji w obecny stan budynku, gdyż nie wymaga ona specjalnych przygotowań pod montaż i nie jest zintegrowana z oknem. Dzięki temu decyzję o montażu rolet w systemie adaptacyjnym możemy podjąć w dowolnym momencie. Rozwiązania te mogą być montowane do stolarki okiennej (we wnęce) lub bezpośrednio na ścianie. W pierwszym przypadku polecane są systemy skrzynek półowalnych SKP, które stanowią doskonałe połączenie z elewacją.

Kurtynę rolety najczęściej stanowią profile wykonane z wysokogatunkowej blachy aluminiowej wypełnione pianką poliuretanową, posiadające specjalne dwuwarstwowe powłoki lakiernicze. To sprawia, że cechują się one podwyższoną odpornością na ścieranie i oddziaływanie czynników atmosferycznych. W ofercie dostępne są również cechujące się większą sztywnością i stabilnością profile wykonane z ekstrudowanego aluminium oraz profile tworzywowe.

Systemy rolet adaptacyjnych mają możliwość integracji z moskitierą. Takie kompleksowe rozwiązanie gwarantuje skuteczne zabezpieczenie przed insektami latem, przy jednoczesnej ochronie wnętrza pomieszczeń prze utratą ciepła zimą.

Roleta elewacyjna podtynkowa SP-E

System podtynkowy przeznaczony jest do stosowania przede wszystkim w nowo wznoszonych budynkach. Jakkolwiek po dokonaniu niezbędnych zmian w obrębie nadproża produkty te mogą być zamontowane także w obiektach istniejących. Istotną kwestią jest zaplanowanie zastosowania tego typu rozwiązań oraz sposobu ich instalacji jeszcze na etapie projektowania budynku, co pozwala na efektywniejsze wykorzystanie walorów funkcjonalnych tego typu systemów.

Rolety podtynkowe zapewniają doskonałą izolację termiczną, ponieważ nie ingerują w konstrukcję okna, drzwi i nadproża, nie naruszając tym samym bilansu energetycznego budynku. Co więcej, produkty te doskonale wpasowują się w elewację stanowiąc jej integralną część. Czoło skrzynki rolety stanowi jednocześnie podkład pod dowolny materiał wykończeniowy dzięki czemu skrzynka staje się niezauważalnym elementem fasady budynku.

System SP-E został opracowany tak, by zapewnić przede wszystkim ochronę przed utratą ciepła. Warunkiem koniecznym jest przede wszystkim poprawnie wykonany montaż w docieplonym uprzednio nadprożu zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto stolarka okienna powinna spełniać odpowiednie parametry, m.in. współczynnik przenikania ciepła okna Uw jest niższy od 0,80 W/(m²K) natomiast współczynnik Ug szyby nie przekracza poziomu 0,70 W/(m²K).

Dodatkowym atutem rolet podtynkowych jest możliwość zastosowania niezależnie pracującej moskitiery co pozwala na ochronę również przed owadami.

The adjustable SK system roller blind

The adjustable SK system roller blind is designated for use mainly in existing buildings. The advantage of this product is undoubtedly the installation without the need for intervention in the existing state of the building, as no special preprations are necessary for installations and it is not integrated with the window, which means, you can decide to install roller blinds using the adaptable system at any time you wish ! They can be installed onto the existing window frame woodwork ( in the recess) or directly onto the wall. The SK system version with extruded box is installed, either cut down, or directly onto the wall. The SK system with the extruded box version is cut down at an agle of 45 degrees.

The roller curtain profiles are usually made of high-quality aluminium sheet with polyurethane foam filling which has a special double coating of varnish, making it more resistant to abrasion and the effect of atmospheric factors. The offer also includes profiles of increased rigidity and stablization made of extruded aluminium and plastic.

The adaptable roller system profiles can be combined with a mosquito net system. This comprehensive solution guarantees effective protection against insects in the summer, and also prevents heat loss form the interrior of your home in winter.